Policy Focus Points

1. FSR Structure

Keywords for the FSR structure: continuation plan, summer courses and sustainability.

Continuation plan

For the FSR to operate on an effective and efficient matter it is important that the internal structure is well set. Only then can we represent students. At this moment in time does every FSR make a new policy plan and "start over". Our ambition is to make a 5-year plan on which the next councils can build on. Any initiatives that are set up will cooperate with existing facilities, forging relationships that future faculty student councils can build on.

A part of this focus point is the professionalization of the faculty student council. Internally, we will be making changes to the way we approach tasks, meetings, how we handle documents, and much more. The chairman Luud van Ginneken has experience with leading a student association. He brings the required qualification and experience to support the council through this transition.

Summer course

With the summer courses we hope to prepare for the upcoming students with extra (online) courses, such as Business Mathematics and Business Statistics. We are continuing with last year's initiative to give summer courses in Stata, R, and Business Mathematics. Next to this, additional courses such as Dutch and English for transitioning high school students and closer cooperation with the Career Services office will be explored in cooperation with the faculty and USR.

Sustainability

Spearheaded by the 2017 - 2018 student council, it is now a tradition for each FSR SBE to perform its duties CO2 neutrally. Naturally, this year we will continue that tradition. In line with the continuation plan, we want to align our ambitions with the Green Office to build a relationship on which the future councils can reap the harvest.

2.SBE Advancement

Keywords for the SBE advancement: internationalization and course evaluation.

Internationalization

With the growth of international students, we want to become a more inclusive and international faculty, where everyone feels both welcome and at home. We want students to not only attend classes but also come to a place for networking and socializing. By creating a place where students from different cultures and backgrounds can integrate, we hope to create more interaction between locals and internationals. By hosting events like a “Language Café”, Dutch and international students will have the opportunity to interact more with each other.

Since the FSR represents all students of the faculty, we also want the international students to be more involved within the faculty, making decisions, and having a better understanding of the policy points on which we will focus on this year. Therefore, we aim to translate some of the university policy documents into English. Last but not least, creating a bilingual faculty is also our goal for the year. Website, canvas page of FSR and social media will be in Dutch and English.

Course evaluation

We want to motivate students to fill in course evaluation using incentives like coffee coupons, discounts for trainee courses or gift vouchers. Before we do this, we will need to contact the committee responsible for the course evaluation. After that we will contact potential collaboration parties. The benefit of this is that there will be a better communication between the faculty and the students and this can lead to the improvement of the education. We will try to keep close contacts with the program committee and the collaboration parties so that the upcoming councils can build on this policy point.

3. FSR Advancement

Keywords for the FSR advancement: career integration and visibility.

Career integration

The bachelor programs at our faculty score pretty well on the NSE scores. However, if you look at the individual scores per topic, ‘preparing for career’ scores lowest. There is room for improvement here. To make the studies at our faculty even better, we want to focus on integrating career aspects more into the bachelor programs. For some studies within the faculty the career integration is higher than for others. So coming year the focus will be on the studies with lower scores, to get all the programs on the same level and for longer term goal is to improve the career integration even further. We’ll look for opportunities to improve existing guest lectures and workshops. Next to that we’ll work to create more awareness about events and career opportunities that are organized outside of our faculty.

Visibility

This year the FSR also has its focus on being more visible to all of the SBE students. The brand awareness of the FSR is particularly low, and our goal is to up the amount of students that know what we can mean for them. We will achieve this by doing small talks at the start of a new period and being approachable at Bachelor and Master days.


Also, we will intensify the use of our social media channels, where we will make sure that students stay up-to-date with upcoming events and how the progress on our goals is going. Depending on the success of this policy point, other projects of the (future) FSR can be positively influenced by having more input from the students.

Follow this link to read the full version of our policy plan of FSR 2019-2020 !

​Solliciteer nu voor de FSR 2016-2017!

Gepubliceerd op 09/01/2016 om 14:00

Deze week zijn wij als FSR FEWEB begonnen met het werven van nieuwe raadsleden voor de FSR 2016-2017. Hou ons vanaf nu in de gaten via de website en via onze Facebook, want vanaf nu zullen wij jullie via deze kanalen op te hoogte houden van de wervingsprocedure!

Waarom solliciteren?

De Facultaire Studentenraad is het officiële medezeggenschapsorgaan van de faculteit. Het is een geweldige ervaring, mooie aanvulling op je CV en een manier om je netwerk uit te breiden. Je leert in groepsverband te werken, je punten te beargumenteren, voor je belangen op te komen, organiseren, netwerken en contacten te onderhouden.

Er zijn vele mogelijkheden om nevenactiviteiten te doen. Het hoofddoel van de FSR is om op te komen voor de belangen van studenten en deze op facultair niveau te representeren. Er wordt een professionele houding van je verwacht en je hebt bepaalde verplichtingen binnen de raad. Zo is er een maandelijks overleg met het faculteitsbestuur en de decaan, daarnaast vinden er wekelijkse FSR vergadering plaats waarbij je aanwezig wordt geacht. De FSR is een verantwoordelijkheid die je moet durven dragen, maar ook tegelijkertijd een grote uitdaging biedt. Na een jaar in de FSR weet je wat er belangrijk is op een faculteit en hoe bepaalde processen te werk gaan. Het is een leerproces die je verrijkt in meerdere opzichten waarbij je de mogelijkheid hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Zo is er ruimte voor (eigen gekozen) trainingen, zowel individueel als in groepsverband.

Functies binnen de FSR

De Facultaire studentraad bestaat uit de volgende functies en portefeuilles:

 • Voorzitter
 • Vicevoorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • PR & IT
 • Externe Communicatie

Wat verwachten we van jou?

Voor de FSR is het belangrijk dat je betrokken bent bij de VU en de faculteit. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je je volledig inzet en het gehele schooljaar in dienst van de raad blijft. Verder vragen we van je:

 • Je bent niet bang om je mening te geven
 • Je werkt graag in groepsverband
 • Je bent een doorzetter
 • Je bent initiatiefrijk en denkt graag mee over nieuwe ideeën
 • Je bent circa 8-15u beschikbaar

Het is belangrijk om je in je motivatiebrief te richten op één van de functies en ook aan te geven waarom jouw voorkeur uitgaat naar deze functie. De FSR dient te functioneren als een hecht team, dus over het algemeen is de tijd die je per week aan een bepaalde functie besteed gelijk voor ieder raadslid.

Uiteraard geldt dat alle FSR leden student moeten zijn en studeren aan de faculteit FEWEB. Indien je studeert aan een andere faculteit, dan verzoeken we je te solliciteren bij je eigen faculteit.

Selectieprocedure

De deadline voor de aanmelding is 12 februari 2016. Voor die tijd dien je je CV en motivatiebrief op te sturen naar ons email adres: fsr.feweb@vu.nl. Nadat we alle aanmeldingen zorgvuldig hebben bekeken en beoordeeld, krijg je van ons te horen of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek. Om de objectiviteit te waarborgen worden deze gesprekken gevoerd met FSR leden waar sollicitanten geen persoonlijke banden mee hebben.

Na de persoonlijke gesprekken kiezen we de kandidaten waarvan we denken dat zij een goede aanwinst zullen zijn voor de FSR 2016-2017. Je ontvangt van ons een bericht of je wel of niet geselecteerd bent. Indien we je selecteren voor de FSR 2016-2017 vragen we je nogmaals dat zelf te bevestigen. Tot dit moment heb je nog geen verplichtingen en staat je sollicitatie nog open. We begrijpen dat de FSR een grote verantwoordelijkheid is en dat het niet altijd duidelijk zichtbaar is wat er van je verwacht wordt. Voel je dus altijd vrij tijdens het sollicitatieproces je vragen te stellen en je mening met ons te delen.

Nadat de kandidaten hebben bevestigd, wordt er een ranking gemaakt die rechtstreeks doorgaat naar de kiescommissie. Vanaf dat moment is je aanmelding definitief en kunnen in april de studenten op jou stemmen tijdens de verkiezingen. Bij genoeg stemmen ben je verzekerd van je plek in de FSR. Indien je meer wilt weten over de procedure tijdens het stemmen en de kiesdeler, dan vragen we je contact op te nemen met de USR. Dit is VU-breed georganiseerd en hier hebben wij verder geen invloed op.

In het kort samengevat:

 • Stap 1: CV + Motivatiebrief naar fsr.feweb@vu.nl (januari/februari)
 • Stap 2: Eventuele uitnodiging voor een persoonlijk gesprek (februari)
 • Stap 3: Wel/niet geselecteerd voor FSR 2016-2017 (maart)
 • Stap 4: Geselecteerde kandidaten bevestigen deelname (maart)
 • Stap 5: Kiescommissie ontvang ranking van kandidaten voor de verkiezingen (maart)
 • Stap 6: Studenten stemmen op kandidaten (april)
 • Stap 7: FSR 2016-2017 is samengesteld op basis van stemmen (april)

Hou in de tussentijd onze website in de gaten, voor eventuele wijzigingen.